โซน่าร์รุ่นใหม่ล่าสุด 2 รุ่น
เรดาร์ IMO รุ่นใหม่ล่าสุด
Navnet Touch 2
 
 
 
เรือประมง และเรือสำราญ กรุณาติดต่อ
หจก.ช.สหมงคล เอ็นจิเนียริ่ง (CSM)
csm@csm.co.th
Commercial Vessel please contact
Deep Sea Navigation Co.,Ltd (DSC)
dsc@csm.co.th
Contact us : Tel: 02 457-0066, 02 457-5089 | Email: info@csm.co.th
Copyright©2020 CSM & DSC All Rights Reserved.